Dargaggoonni vaayirasii koronaan hin qabamnu jedhani of dagachuu akka qabne Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa akeekachiise.

OBN Bit 12, 2012- Dargaggoonni vaayirasii koronaan hin qabamnu jedhani of dagachuu akka qabne Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa akeekachiise.

Vaayiraasiin kun maanguddoo malee dargaggota hin miidhuu jechuun of dagachuun sirri akka taane Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa beeksiseera.

Vaayiraasiin kun irra caalaattii ga’eessota miidhuus dargaggoonnis vaayiraasii kanaan qabamaa jirachuu dhaabbatichi ibseera.

Akka addunyaatti hanga ammatti namoonni kuma 200 fi kuma 35 vaayiraasii kanaan yemmuu qabaman kana keessaa namoonni kuma 11 ol lubbuusaani du’aan dhabaniru.

Dhibeen kun yaaddoo addunyaa waan ta’aa dhufeef dargaggoonni of eegannoo taasisuu yoo baatan lubbuu dargaggoota hedduu dabarsuu akka danda’u Daarektarri Olaanaan dhaabbatichaa Dr. Tedroos Adihaanoom himaniru.

Dabalataanis Dr. Tedroos Adihaanom dargaggoonni vaayiraasii babal’su osoo hin taanee odeeffannoo sirrii tamsaasu akka qaban dhaamsa dabarsaniiru.

Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa meeshaalee adda addaa vaayiraasiiicha ittisuuf biyyoota deeggarsa barbaadanifi torbee dhufu irraa kaasee qooduuf qophaa’uu isaas ibseera.

Facebook Comments