Istaadiyeemiin Maanchistar Siitii Itihaad tajaajila yaala fayyaaf oolfamuufi.

Istaadiyeemiin Maanchistar Siitii Itihaad tajaajila yaala fayyaaf oolfamuufi.

 

 

OBN Bit.21,2012-Istaadiyeemiin Maanchistar Siitii Itihaad tajaajila yaala fayyaaf oolfamuufi.

Vaayirasiin kun Amajjii 30 erga UK’tti mul’atee hanga yoonaatti namoonni 19,522 ol vaayirasichaan qabamaniiru.

Hanga ragaan kun qindaa’etti namoonni 1,228 lubbuun darbeera.

Iddoon namoota vaayirasichaan itti kunuunfaman dhabamuurraa kan ka’e kilaboonni istaadiyeemiisaanii tajajaila sanaaf akka oolu eyyamaa jiru.

Riyaalmaadriid Santiyaagoo Bernaaboo tajaajilichaaf erga oolche booda, Maanchistar Siitiinis istaadiyemiisaa tajaajila yaalaa vaayirasii koroonaaf oolchuu beeksiseera.

Manchistar Siitiin kana duras bara 2017 Istaadiyeemiisaa tajaajila lammummaaf oolchuun ni yaadatama.

Hospitaalli yeroo yaala dhukkubsattoota Vaayirasii koroonaa magaalaa Maanchistar keessatti ijaaramee jira. Istaadiyeemiin Kaardiif Siitii Pirinsipaalitiinis tajaajila walafakakataa kanaaf oolaa jira. Sky sport

Facebook Comments