Italitti guyyaa tokkotti namootni 475 COVID-19’n du’an

OBN Bit. 10,2012- Italitti guyyaa Roobii qofa namootni 475 COVID-19’n du’uun, erga vaayirasichi eegalee guyyaatti duuti guddaan itti galmaahe ta’era jedha BBCn.

Lakkoofsi namoota COVID-19’n Italiitti du’aanii guyyaa tokkotti 475 gahee, waliigalli namoota hanga ammaatti lubbuu dhabanii 3,000 ol ta’eera.

Erga dhibeen kun biyyattiitti mudatee as namootni 35,713 vaayirasichaan kan qabaman yoo ta’u namootni 4,000 ta’an dhibee kanarraa bayyanataniiru.

Namoota Itaalitti du’an keessa hanga ammaa lammiileen Itoophiyaa lama keessatti kan argaman ta’uu Ministeerri haajaa Alaa Itoophiyaa mirkaneesseera.

Kutaan biyyaa gara Kaabaa biyyattiitti argamu Lombaardiin, guyyaa tokkoorri namootni 319 ta’an irraa du’uun naannoolee daran miidhamaniiru jedhaman keessaa kan jalqabaati.

Weerara COVID-19 addunyaa mara goolaa jiruun biyya jalqaba dhibeen kun itti eegale Chaayinaatti aantee Itaaliin biyya lammataa dhibeen gaaga’ama guddoo irraan gahaa jiru dha.

Yeroo ammaa namoota Vaayirasii kanaan addunyaa guutuutti faalamanii argaman 200,000 ol keessaa 80% kan ta’an biyyoota Awrooppaa fi Kibba Paacifikii keessa akka jiraatan Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa beeksiseera.

Biyyootni addunya tamsa’ina vaayirasichaa ittisuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa hedduu fudhata jiru.

Haata’u malee Vaayirasicha ittisuuf biyyootni adda baasuun, qorachuu, yaaluufi hordofuun irra jiraa jedhan hoogganaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Teewdiroos Adhaanom.

Itaaliin yeroo ammaa guutummaan guutuutti sochiin idilee dhorkamee namni mana mana isaa akka taa’u erga labsitee torbee lama darbeera. Haata’u malee lakkoofsi namoota vaayirasichaan du’anii dabalaa jira.

Hangi du’aa Itaalitti ol ka’eef lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabaluufi uummatiicha keessa lakkoofsi namoota bubbulanii guddoo ta’uun sababa ta’uu akka malan dubbatama.

Dr. Teewdiroos talaalliin jalqabaa Vaayirasii kanaa erga vaayirasichi dhalatee yeroo xiqqoo keessatti argamuu dinqisiifataniiru.

COVIS-19 Itaaliin alatti biyyoota Awrooppaa akka Ispeen, Fraans, UK, Jarmaniifi Beeljiyeem keessattis lubbuu namoota hedduu gaaga’aa jira.Maddi:-BBC

Facebook Comments