Keeniyaatti shakkamaan COVID-19 reebamuun ajjeefame

OBN Bit. 10,2012- Keeniyaatti nama koronaavaayirasii qaba jedhamee shakkame tokko dargaggoonni reebanii ajjeesan.

Namni Kibba-baha biyyattiitti dargaggoonni gareen reeban kun erga hospitaala gahee booda lubbuun isaa darbe.

Qondaalli poolisii naannoo sanaa Nahaamiyaa Bitook ajjeefamuu nama kanaa BBC’f mirkaneessaniiru.

Akka qondaala poolisii kanaatti hanga ammaa namni to’annaa jala oole kan hin jirre yoo ta’u, qorannoowwan gaggeeffamaa jiru.

Haleellaan nama lubbuun darbe kana irratti kan raawwatame bakka qurxummii qabuu ganda Misambweenii jedhamtu Kaawontii Kiwalee keessatti argamtutti jedheera BBCn.

Bakki sun qarqara galaanaa cirracha adii qabdu taatee hawwata turistootaatiin hedduu beekamtuudha.

Akka gaazexaa beekamaa Keeniyaa Deyilii Neeshin jedhutti taanaan, namni kun osoo Kibxata galgala saatii 3:00 irratti dhugaa turee gara mana isaatti gala jiruu ture kan rukkutame.

Ministeerri fayyaa Keeniyaa hanga ammatti namoota koronaavaayirasiin qabaman torrba mirkanesseera.

Keeniyaan dhibee kana ittisuudhaaf tarkaanfiiwwan ciccimoo fudhachaa kan jiru yoo ta’u, lammileen biyyoota biroo gara biyyasheetti akka hin seenne dhorkuu, dhaabbileen barnootaa cufuufi walitti qabama hawaasaa dhorkuun kanneen eeraman.

Facebook Comments