Olompikiin Tookiyoo ‘waggaa tokko ykn lamaaf achi butamuu mala jedhame.

OBN Bit. 02.2012- Olompikiin Tookiyoo ‘waggaa tokko ykn lamaaf achi butamuu mala jedhame.

Olompikiin Tookiyoo waggaa tokkoof yookiin lamaaf achi yoo butame yeroo amansiisaadha jedhan miseensi boordii koree dorgommicha qopheessu.

Obbo Haruyuki Takahaashi Rooyitarsiif akka dubbatanitti miseensonni boordii kanaa 24 ol ta’an ‘dorgommiif qophaa’uu qabna” jedhaniiru.

”Yoo taphoonni olompikii ganna hin taasifaman ta’e, waggaa tokoof yookiin lamaaf achibutun amansiisaa ta’a,” jedhan.

Dhimma kana irratti kan dubbatan Ministirri Olompikii Jaappaan Seeyikoo Hashimooti garuu kuni ‘waan amanuuf nama rakkisudha,’ jechuu isaanitu gabaafame; ”Achi butun waan yaadame miti,” jechuun marii koree paarlaamaa biyya isaanii irratti dubbachuu isaanii Biluumbargitu gabaase.

Murteen xumuraa kan koree Olmpikiiti kan jedhan Aadde Seeyikoon waggaa 1 ykn 2’f achi siqa isa jedhame ‘amanuuf nama rakkisa,” jedhan.

Pireezidantiin Koree Olompikii Idil-addunyaa Tomaas Baach torban darbe ibsa miidiyaaleef kennanin olompikiin yeroo isaatti gaggeeffama jedhanii turan.

Marii Boordii koree olompikii torban darbe gaafa Roobii taasifame irratti jechi ”haa haqamu” yookiin ”achi haa siqu” wanti jedhamu hin kaane jedhani turan.

Olompikiin Adooleessa bultii 24 hanga Hagayya bultii 09, 2020 Jaappanitti ni taasifamaatti karoorri qabame.

Gama kaaniin sababa koronaavaayirasiin taphni guyyaa har’aa Arsenaal Maanchistar Siitii waliin taasisuuf yaade guyyaa biraatti darbeera. Madda; BBC

Facebook Comments