Saa’udiin Itoophiyaa dabalatee biyyoota hedduurratti dhorkaa imalaa keesse

OBN Bit. 04,2012- Sa’udi Arabiyaan sodaa koronaavaayirasiin Itoophiyaa dabalatee biyyoota biroo hedduu irratti dhorkaa imalaa murteessiteetti.

Akka gabaasa Reuters‘tti guyyaa tokko keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 24’n dabalee walumaagalatti 45 erga ga’ee booda Sa’udiin biyyoota Gamtaa Awurooppaafi biyyoota 12 biroo irraa imala jiru dhorkiteetti.

Maddaa aanga’aa Ministeera Dhimmaa Keessaa biyyattii wabeeffachuun lammileen biyyattii naannoolee weerarri vaayirachi jirurra gara biyyaatti deebi’uuf saatii 72 (guyyaa sadii ) qofa akka qaban midiyaan biyyattii SPA gabaaseera.

Sochiin imaltootaa Jordaan qaxxamuran hunduu gutummaatti kan dhaabbatu ta’ee, mi’a daldalliifi meeshalee dabarsuun garuu itti fufee jira.

Kana dura sa’udiin biyyoota Arabaa ollaa jiran dabalatee biyyoota 19 irratti dhorkaa imalaa murteessitee turte.

Dabalataanis keellaa irratti namni odeefannoo imalaafi fayyaa hin dhiyeessine addabbii maallaqaa hanga doolara 133,000 adabamuu akka danda’u murteessuu ishee Reuters gabaaseera.

Weerara vaayirasichaa hir’isuuf murtee Sa’udiin fudhatte biroon, lafa vaayirasichi itti argameefi naannoo oomisha boba’aa ta’e Qatiif cufuu, guyyaa imala amantii islaamaa Umraa dabarsuu, manneen barnootaa cufuu, konfiransiifi taphoota ispoortii addaa addaa haquufi walga’ii G20 torban dhufu taasisamuuf ture haquudha.

Biyyoota Gamtaa Awurrooppa dabalatee biyyoota dhorkaan imalaa irratti murtaa’ee Itoophiyaa, Siwizerlaand, Indiyaa, Paakistaan, Siri Laankaa, Filippins, Sudaan, Sudaan Kibbaa, Eertiraa, Keeniyaa, Jibuutii fi Somaaliyaan ni argamu.

Godaantonni biyyitti keessa hojjatan hedduun biyyooti kunneen irraa gara Saa’udiitti godaanani.

Akka Gabaasa SPAtti murteen kun hojjattoota fayyaa, biyyoota Filiippinsifi Indiyaa irraa ta’aniifi imalooa, lubbu baraaru fi daldala of keessatti hin qabatu.

Rakkoo dhukkuba koronaavaayiras hammaate ittisuuf Pirezidantiin Yunaayitid Isteet Tiraamp imala Awuroppaa irraa gara US taasifamu dhaabsisaniiru.

Walumaagalatti amma dura namoonni guutuu addunyaatti vaayirasii kanaan qabaman 122,000 yoo ta’u, namoonni 4370 ol lubbuu dhabaniiru.Maddi:-BBC

Facebook Comments