“Vaayirasii koronaan dogongora Eeshiyaa ykn kan Ameerikaa miti” Pirezedaantii Ameerikaa Donaald Tiraamp.

"Vaayirasii koronaan dogongora Eeshiyaa ykn kan Ameerikaa miti" Pirezedaantii Ameerikaa Donaald Tiraamp.

OBN Bit 15,2012- “Vaayirasii koronaan dogongora Eeshiyaa ykn kan Ameerikaa miti” Pirezedaantii Ameerikaa Donaald Tiraamp.

Pirezdaantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp Koronaavaayirasiin ‘vaayirasii warra Chaayinaati” jechuusaaniif erga qeeqamanii booda, amma lammileen Eeshiyaa Amerikaa ta’an weerara kanaaf itti gaafatamuu hin qaban jedhan.

Lammileen Eeshiyaa Ameerikaa ‘namoota gaariidha’ jechuun kan jajan Tiraamp “isaaniin kunuunsuun keenya hedduu barbaachisaadha” jedhan.

Pirezdaant Tiraamp kana kan dubbatan weerara kanaan wal qabate namoota Eeshiyaa irratti yeroo arrabsoofi haleellaan baayyachaa dhufeettidha.

Koronaavaayiraasiin ammallee Ameerikaa keessa babal’achaa kan jiru yoo ta’u, Kaleessuma qofa namoota 100 dhibee kanaan du’uusaanii CNN gabaaseera.

namootni 43,000 vaayiresichaan qabamanii 541 ammoo lubbuun isaanii darbeera.

Konfiraansi oduu to’annoo koronaavaayirasii Whaayit Howusitti Wiixata qophaa’ee irratti Tiraamp “Hawaasaa eeshiyaa Ameerikaa US keessa jiraniifi addunyaa keessa jiran hunda kununsuun keenya baayyee barbaachisaadha” jedheera.

“Isaan namoota gaariidha, weerarri vaayirasii kanaa ammo karaa kamiinu balleessa isaani miti.

 “Vaayirasicha dhabamsiisuuf nu waliin walitti siqeenyaan hojjeechaa jiru -walumaan ammoo hundi keenya ni mo’anna.” jedhan.

Amma maaliif kana akka dubbatee irratti gaaffii dhiyaateef irratti Tiraamp: “Lammilee Eeshiyaa Ameerikaa irratti haasaan waan akka arrabsoo biyyaa keenya keessatti argamaa jira, animmoo kana tasumaan hin jaalladhu” jedheera.

“Namoota baayyee gaariidha, biyyaa keenya ni jaallatu kanaaf ani kana hin eeyyamu.” Ibsa midiyaaleef torban darbe kennan irratti Pireesdant Tiraamp jechoota “Vaayirasii Chaayinaa” fi “Vaayirasii lammilee Chayinaa” jedhu yeroo fayyadameetti gaazexessitoonni jechooti kun jibbaa sanyumma of keessa qaba jedhaniinis Tiramp garuu yaada kana hin fudhanne.

“Chaayinaa irraa dhufe,” kan jedhe Tiraamp itti fufuun “Kun tasuma jibba sanyummaa miti,” jedheera.

Facebook Comments