Waamicha biyyaaleessaa deeggarsa walitti qabuu fudhachuudhaan guyyota darbanitti gaarummaafi arjummaan haalaan mul’ate baay’ee kan nama dinqisiisu tahu Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad himan.

Waamicha biyyaaleessaa deeggarsa walitti qabuu fudhachuudhaan

Waamicha biyyaaleessaa deeggarsa walitti qabuu fudhachuudhaan guyyota darbanitti gaarummaafi arjummaan haalaan mul’ate baay’ee kan nama dinqisiisu tahu Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad himan.

Qonnaan bultoota xaafii kuntaala kuma 10 ol arjooman irra eegalee, daldaltoonniifi abbootiin qabeenyaa gamoowwan daldalaafi manneen isaanii bakka itti adda baasanii hordofan akka ta’an dhiyeessan, namoonni dhuunfaan konkolaattotasaanii tajaajilaaf fidan akkasumas dargaggoonni qaxaleen deeggarsa nyaataa heddumina qabu taasisan hirmaannaa isaanii hojiidhaan mul’isaniiru jedhan.

Hojiin gaarummaa, jabinnii, akkasumas hirmaannaafi deebiin keessan gaariin baay’ee kan galateeffamudha. Ijoollee Itoophiyaa dhugaa ta’uu keessanis mirkaneessitaniittu jedhan dr.Abiyyi fuula feesbuukii isaaniratti.

Facebook Comments