Haadha mucaa deessee osoo ijaan hinargiin Covid-19 duute

Biyyoota weerarri vaayirasiin Koronaa lubbuu namoota hedduu keessatti galaafate keessaa Ameerikaan sadarkaa tokkooffaaratti argamti.

Haadha mucaa deessee osoo ijaan hinargiin Covid-19 duute

Biyyoota weerarri vaayirasiin Koronaa lubbuu namoota hedduu keessatti galaafate keessaa Ameerikaan sadarkaa tokkooffaaratti argamti.

Akkuma lammiile biyyatti kan biraas lammiilee Itiyoophiyaafi kanneen dhalootaan Itiyoophiyaa ta’an 100 ol ta’an dhibeedhuma kanaan biyyatti keessatti lubunsaanii darbuu Ameerikaatti Ambaasaaddara Itiyoophiyaa Fitsum Araggaa dhiheenya kana dubbatanii turan.

Haadha osoo dhukkubsattuu ilama argattee garuu osoo ijaa wal hin argiin du’ee isaan keessaa tokkodha.

Haatii kun wayita vaayirasii Koronaatiin qabamteetti ilmashee sadaffaa kan ji’a sagalii turte.

Maqaanshee Weganee Dabalee jedhama. Jiraattuu biyya Ameerikaa Meeriilaandi turte. Waganeenis torbaan sadiin dura ilmashee sadaffaa deessee.

Haa ta’u malee akka haadhoolii kaanii ilmashee hammatte dhungachuuf hin carroomne.

Sababii ishee vaayirasii Koronaatiin qabamte jirtuuf jecha battaluma ofkalliteetti mucaansee biraa fudhamee gara kutaa biraatti dabarfame.Waganee

Waganeen torban kana boqachuun dhagahame.

Duutii haadha kanaa ”waan nama naasisuudha” jedhu Kantiibaan Taakomaa Paarki Kaatee Steraart.

”Maatiin kunis maatii hawaasni keenya hundi beekuudha.” Mucaa dhallattuu Waganee amma abbaafi obboolaa isaa waliin mana jira. Garuu haatii lubbuun bahuu hin dandeenyee jechuu haala gaddisiisaa hawaasa isaanii keessatti mudate ibsan.

Akka gabaasa BBCtti,Hirriyyoon Waganees maatii kana deeggaruuf duula waamicha galiin walitti qabuu egalaniiru.

”Waganeen nama baayyee gara laafeettii, gammadduufi namoota ishee beekan hundaaf madda ciminaa turte.” jedhaniiru.

Facebook Comments