Itoophiyaan Hidha Haaroomsaarratti gara adeemsa  waligaltee qoodinsa  bishaan jedhu eejjannoo kan hinqabaannee tahuu miseensoonni Waliigaltee hidhachaarratti hirmaataa jiran himan.

OBN.Bit. 25. 2012- Itoophiyaan Hidha Haaroomsaarratti gara adeemsa  waligaltee qoodinsa  bishaan jedhu eejjannoo kan hinqabaannee tahuu miseensoonni Waliigaltee hidhachaarratti hirmaataa jiran himan.

Hidha Haaroomsaa Guddichaa Itoophiyaarratti, mariin haala bishaan itti gadhiifamu fi guutamu irratti Itoophiyaa, Sudaan fi Ijipti adeemsisaa turan hanga ammaatti waligalitichi xumura hin argannee jedhameera.

Waliigaltee kanarratti miseensummaan kan hirmaataan obbo Zarihuun Abbabaa,waliigalteen haala bishaan itti gadii dhifamuuf guutamuurratti ogeessootaan taasifamu akka qabu hoggantootaan   kan murtaa’ee tahuus gama Ijiiptiin garuu dhimmicha dhimma siyaasaa fi nageenyaa wayita taasiftu mul’ataa  jedhan.

Kanaaf  Ijiipti haala adda taheen dhimma siyaasaa fakkeessuun kallatti isaa jiijjiraa waan jirtuuf waliigalttee irra gahuuf rakkisaa taheeraa jedhaniru.

Itoophiyaan biyyoota ya’aa olii taate osoo jirtu waltahiinsaan haa hojjannu jettuus Ijiipti garuu qooda bishaani Itoophiyaa dhaa gatii dhabsiisuun (duwwaa gochuun) waliigaltee bara sirna gita bittaatiin dorsisssuf fedha qabdii jedhaniru.

Kun ammo ‘Anuumti qofa haa fayyadamuu fi haa ajajuun’ irraa kan maddee waan taheef Itoophiyaan kan fudhachuu hin dandeessuu jedhan Obbo Zariihun.

Marii waliigaltee kanarratti miseensi biraa kan hirmaatan Dr. Yilmaa Silashii gama isaaniin Itoophiyaan gama hidhichaatiin garaagartee jiru hiikuun waliitahiinsaa fi misooma hundagaleessa yaa’ichaan hojjachuf ejjanno jedhuu tarkaanfachiisaa jirti jedhaniru.

Ijaarsi Hidha Haaroomsaa Guddicha Itoophiyaa erga eegalame waggoota 9 kan lakkoofsise yoo ta’u ijaarsi waliigalaa harka 72.4 irra gahuu TOI gabaaseera.

Facebook Comments