Ministirri Muummee Itaalii Juseeppee Koonteen Ispoortesitoonni Caamsaa 4 irraa eegaluun shaakaluu akka danda’an murteessaniiru.

Ministirri Muummee Itaalii Juseeppee Koonteen Ispoortesitoonni Caamsaa 4 irraa eegaluun shaakaluu akka danda’an murteessaniiru.

 

 

OBN Ebla 19,2012-Ministirri Muummee Itaalii Juseeppee Koonteen Ispoortesitoonni Caamsaa 4 irraa eegaluun shaakaluu akka danda’an murteessaniiru.

Ministirri Muummee Itaalii Juseeppee Koonteen biyyatitti akkaataa kamiin sochiin ispoortii dhaabbate akka itti fufuu qaburatti kallattii kennaniiru.

Inni jalqabaa ispoorteessaan kamuu Caamsaa 4 irraa eegalee, dhuunfaan shaakaluu akka danda’an murtaa’eera. 
Itaalii keessatti Caamsaan 4 bakkeewwan bashannanaa fi namoonni itti wal arguu danda’an hunduu irra deebiin ni banamu jedhame.

Gareen shaakaluun kan danda’amu ammoo Caamsaa 18 eegaluun akka ta’e Muummeen Ministeera biyyattii Juseeppee Koonteen kan akeekkachiisan.

Kunis kan ta’u ammoo kallattii dhaabbanni fayyaa addunyaa kanneen, fageenya isaanii eeggachuun akka ta’e himameera.
Ministirri Muummee biyyattii, rakkoo mudate furuuf ogeeyyota waliin hojjaachufi jedhan.

Sana booda dorgomiillee hafan ni xumurra moo addaan kunna kan jedhu ni murteesina jedhaniiru.
Taphoonni Seerii A dabalatee Waxabajjii 2 eegaluu akka hin oollee eerameera.

Itiiliitti hanga oduun kun qindaayeetti namoonni kuma 26, 644 Vaayirasii Koronaan du’aniiru.Madda:- BBC

Facebook Comments