Sadarkaa Idil-adduunyattii namoonni Miiliyoona 50 ol qe’ee isaani irraa biyya isaanirratti buqqa’uu jedhame.

OBN Ebla 20,2012- Giddu galli Too’annoo Buqqaati Biyyaa Kessaa(IDMC) jedhamu gabaasa isaatin akka beeksisetti, sadaarkaa Idil-adduunyattii namoonni miiliyoona 50.8 sabaaba balaa yookiin walitti bu’insaatiin qe’ee isaani irraa akka buqqa’an himeera.

Giddu galichii weerarri dhibee vaayirasii koroona adduunyaa muudate kunis namoota biyyaa kessatti buqqa’aan miiliyoonan lakka’aman kanaaf soda guddaa akka ta’e hubachiseera.

Namoonni miiliyoona 45 ol sababa walitti bu’insaatin qe’ee isaani irraa buqqa’ani baqachuuf kan dirqaaman yoo ta’u namoonni miiliyoona 5 immoo sababa balaa tasaa kan akka kirkiira lafaa fi rooba gar-maleetiin qe’ee isaani irraa akka buqqa’an himeera.

Qorannoon buqqaati akka lakkoofsa awuurooppaatti bara 2019 lakkoofsi haaraan warra buqqa’ani miiliyoona 33.4 ga’u Dabballi lakkoofsaaf ga’ee guddaa kan taphate yoo ta’u lakkoofsi kun bara 2012 irraa jalqaabe lakkoofsa guddaa namoonni biyya kessatti buqqa’an jechuun galmaa’era jedha BBCn.

Mootummoonni lammilee warra buqqaa’ani kunis yeroo weerarrii vaayirasii koroona muudate kanatti fayyaa lammilee fi yeroo rakkisaa kanatti qe’ee isaani irraa akka hin buqqaneef hojjachuu qabuus jechuun giddugalichi akekkachiisera.

Facebook Comments