Keeniyaatti qorannoon jumlaa haala barbaadameen deemaa hinjiru

Duulli Ministeerri Fayyaa biyyattii ummanni jumlaan bahee koronaadhaaf akka qoratamuuf jajjabeessaa jiru.

Hawaasni garuu sodaa waan qabuuf hanga barbaadamu bu’aa agarsiisaa akka hinjirre himame.

Mootummaan guyyaatti bakkeewwan qorannoo lama magaalaa guddittii, Naayiroobiitti argamu qofaatti namoota kumaatata qorachuuf karoorafatulleen kan dhiyaataa jiran ammoo dhibbaan kan lakkaa’amaniidha.

Namoonni baayyeen midiyaalee biyya keessatti dubbatan akka himaniitti, dhukkubbi tibba saamudi fudhatamu namatti dhagahamuufi isaan booda yoo vaayirasichi irratti argame gara jiddugala adda bahanii keessa turamu geeffamuun kaffaltiin gaafataman isaan yaadeessuu himu.

Barreessaan Ministira Fayyaa biyyattii Raashid Amaan Dilbata akka jedhaniitti, qorannoon bilisaan taasifama.

Garuu namoonnii vaayirasichi irratti argame ammoo namoota biraatti akka hindabarsineef adda baafamuun turuu qabu jedhaniiru.

Gareen aanga’oota mootummaa biyyatti, namoonni bahuun akka qoratamaniif manarra adeemuun waamicha taasisaa jiru.

Kaan ammoo jumlaan qorachuun kun bu’aa qabeessa kan ta’u yoo mootummaan kaffaltii bakka adda baafamuu keessa turfamu ofiin danda’eefi bakka keessa turmaataan kanneenis miji’aa taasisee qofaadha jedhu.

Facebook Comments