WHO’n sodaa ‘weerarri osoo hin beekamini’ Afriikaatti babal’achuu danda’a jedhu qaba

OBN Caamsaa 18,2012- Hoggantoonni biyyoota Afriikaa qorannoo koronaavaayirasiitiif dursa hin kennan yoo ta’e vaayirasichi osoo hin beekamini tatamsa’uu danda’a jechuun sodaa qaban qondaalli WHO Reuters’tti dubbatan.

“Sodaan kiyya haalaan qorachuu dhabuurraa kan ka’e vaayirasichi Afriikaatti osoo hin beekamini tatamsa’aa jiraachuudha. Kanaafuu hoggantoonni qorannoo Koroonaavaayirasiif dursa akka kenna dhiibbaa uumuu qabna,” jedhan Saambaan.

Ardii Afriikaa keessatti hamma ammaatti namoonnii 115,000 vaayirasichaan yoo qabaman 3,400’tti dhihaatan du’aniiru.
Gama kaaniin biyyoota tamsa’inni Koroonaavaayiras itti hammaatee amma laafa dhufe keessatti tarkaanfiiwwan ittisaafi to’annoo dafanii laaffisan keessatti weerarri marroo lammata mudachuu akka danda’u Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa akeekkachiiseera.

Addunyaan ammayyuu weerara marsaa duraa Koroonaavaayiras keessa jirtii kan jedhan ogeessi rakkoo fayyaa tasaa dhaabbaticha,Dr. Maayik Riyaan, gudduugaleessa Ameerikaa, Kibbaa Ameerikaa, Kibba Ezhiyaafi Afrikaa keessatti lakkoofsi dhukkubsattootaa dabalaa jiraa jedhan.

Biyyoota addunyaa hedduu keessatti garuu tamsa’inni vaayirasichaa hir’isaa akka jiru dubbatan.

Dhibeewwan bifa weeraraan ka’an yeroo hedduu marsaa itti weeraran qabu kan jedhan ogeessi kun, bakka tamsa’inni isaa itti hir’isaa dhufetti gara dhuma bara kanaatti deebi’ee dhalachuu malaa jedhan.

Tarkaanfiiwwan to’annoofi ittisaa dafanii laaffisuun weerarri kun dafee irra deebiin akka ka’u sababa ta’as jedhaniiru.Maddi:-BBC

Facebook Comments