Xaaliyaan uggura keessaa bahuu jalqabde; Naajeeriyaanis sochii dhorkite hanga tokko laaffisuuf jedhame

Xaaliyaan addunyaarraarratti uggura guutuu labsuun biyya jalqabaa turte.

Uggura ji’oota lamaa booda lammiilee biyyattii hojii tokko tokkotti akka deebia’niif hayyamamaa jira.

Naannawasaaniitti bilisummaadhaan socho’uu danda’u, firoottansaanii gaafachuu, gara paarkiiwwan banamanii deemuufi manneen nyaataarraa nyaata bitachuu danda’u.

Tilmaaman namoonni miiliyoona afur ta’an hojitti deebi’aa jiru.

Biyyattii keessatti namoonni 210,717 vaayirasichaan yoo qabaman 28,884 immoo du’aniiru. Kun ammoo biyyoota Awuroppaa keessaa isa guddaa ture.

Maddi; BBC

Facebook Comments