Yeroo filannoo Poolaandi

Poolaandi Filannoo Pirezedaantummaa Dilbata dhufu gaggeessuuf jette yeroo biraatti dabarsuu beeksifte.

Poolaandi Filannoo Pirezedaantummaa Dilbata dhufu gaggeessuuf jette yeroo biraatti dabarsuu beeksifte.

Biyyittiin tarkaanfii kana kan fudhatte sababii tatamsa’ina Vaayireesii Koronaatiin akka ta’es beekameera.

Paartiin biyya bulchuufii paartileen mormitootaa jijjiirama yeroo filannoo kana irratti kan walii galan ta’uufi guyyaan filannoo yoom akka ta’u waliin akka murteessanis beeksisanii jiru.

Tarkaanfiin fudhatame kun filannoo haqa qabeessaafii diimokiraatawaa ta’e gaggeessuuf akka isaan dandeessisu paartileen lameen ibsa waliin miidiyaadhaaf kennaniin beeksisanii jiru.

Gabaasni kan Aljeeziiraati.

Facebook Comments