Beejiingitti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii dabalaa jira

OBN Wax. 08, 2012- Chaayinaa Beejiingitti guyyoota 50n booda namoonni haaraa koronaavaayirasiin qabaman argamuun yaaddoo uume.

Dilbata kaleessaa namootni 36, Sanbataas akkasuma namoota haaraa 36 irratti vaayirasichi argamuun weerrarri kun marroo lammataan ka’uuf ta’a sodaa jedhu umeera.

Vaayirasichi namootuma magaalittii keessa jiran irraa walitti daddarbaa akka jiru beekameera.

Ministirri Muummee Itti aanaa biyyatti Suun Chuunlaan carraan dhibeen kun deebiyee tamsa’uu guddaa waan ta’eef aanga’oonni magaalittii tarkaanfii jabaa akka fudhatan gaafatan.

Vaayirasiin kun gidduugala gabaa magaalitti isa guddicha keessatti akka ka’e amanameera.

‘Global Times’ namootni haaraa qabaman walumatti 79 ta’an ‘Xinfadi’ gabaa jedhamu kana waliin hidhata warra qabaniidha jedheera.

Namoota haaraa Beejiingitti qabaman kanaan kan walqabate bulchiinsota biroo sadii Liaoning, Hubei fi Sichuan jedhaman keessatti, namni vaayiraschaan qabame akkasumas qabamuu hin oolu jedhamee shakkame argameera.

Miidiyaaleen biyya keessaa gabaa qurxummii keessatti gabatee qurxummiiwwan alaa galan irratti kukkutan irratti vaayirasichi argameera jechuun gaabaasaniiru.

Kana hordofees manneen daldalaa hedduun qurxummiiwwan gurgurtaaf dhiyeessuu dhaabaniiru.

Beejiing uggura Sochiitti deebite

Akka Komishiniin Fayyaa Biyyoolessaa Chaayinaa jedhutti turtii guyyoota 50 booda Kamisa ture namni jalqabaa vaayirasichi irra jiraachuun kan beekame. Jimaata ammoo namoota jahatu itti dabaalame.

Miidiyaan biyyaalessaa, CGTN, Sanbata yoo gabaasu namootni haaraan gaafas qabaman hunduu gabaa guddicha biyyootni Eezhiyaa meeshaalee irraa bitan ‘Xinfadi’ waliin hidhata qabuu jedheera.

Gabaan kun Eezhiyaa keessati gabaa gurgurtaawwan Jumlaa isa guddaa akka ta’es CGTN dubbateera.

Kana hordofees gabaan guddichi kuniifi nannooleen ollaa 11 ta’an saffisaan uggura sochii jala galaniiru.

Wiixata kanas naannolee ollaa biroon 10 dabalatan sochiin akka hin jiranne ugguuramaniiru.

Manneen Barnootaa naannichaa har’a akka banaman karoorfamee ture akka hin banamne murtaaheera jechuun ‘Global Times’ himeera.

Gabaa san keessa ni hojjetu kan jedhaman namootni 10,000 ta’aniis ni qoratamuu jedhameera.

Vaayirasiin magaala Beejiingitti argame kun kanneen kutaa biyyaa biroo keessatti argameerraa gosaan adda akka ta’eefi bakka biraatii kan dhufe ta’uu akka hin oolle ogeessi olaanaan biyyattii tokko himeera.

Weerarri akka haaraatti Chaayinaatti dheebi’e kun biyyattiin jireenya idileetti deebi’aa jirtuttidha.

Namootni suuta gara jiruu isaaniitti deebi’aa manneen barnootaa fi hojiis suuta banamaa turan.Maddi:-BBC

 

 

Facebook Comments