Maalaawiitti dorgomaan garee mormituu filannoo mo’ate baallii fudhate

OBN Wax. 22, 2012– Filannoo seena qabeessa irra deebiin Maalaawwiitti gaggeeffameen garee mormituurraa kan mo’atan Laazaaras Chaakweeraa pirezedaantii biyyattii ta’uun kakuu raawwatan.

Maalaawwiitti pirezedaantii biyya bulchaa jiru Piiter Mutaarikaa filannoo Kibxata darbe gaggeeffameen % 58.57% akka mo’ate komishiniin filannoo biyyattee Sanbata ture kan ifa godhe.

Filannoo Caamsaa 2019 gaggeeffamee ture Pirezedaantiin biyyattii Mutaarikaan mo’adheera jedhanillee Manni Murtii Heera Maalaawwii Guraandhala darbe mootummaan filannicha keessa harka galfateera jechuun kuffiise

Caamsaa 2019 filannoo gaggeefamee irratti Mutharikaa mo’atanii kan turan ta’us, sagaleen hatameera himannaa jedhuun manni murtii heeraa Maalawii bu’aa filannichaa haqeera.

Filannoo torban darbee gaggeefameen biyyattiin yaadan lamatti qoodamtee turte.

Maalawiin sababa sagalee hatamuufi biroon filannoon pireezdaantummaa haquun filannoo Keeniyaan bara 2017 waan wal fakkaataa gootetti aante Afrikaa keessatti biyya lammataadha.

Bu’aa Sanbata ba’een booda, Chakwaaraan injifannoon isaa “injifannoo dimokraasiifi haqaati” jechuun “onneen koo gammachuun guutee” jedhaniiru.

Deeggartoonni isaa gammachuu isaanii ibsaachuuf magalaa gudditti Maalaawii, Liloongeetti ba’uun richitii dhukaasaafi kilaaksii konkolataa iyyisiisaaniiru.

Obbo Chakweera Dilbata har’aa pireezdaantummaan muudamanii kakuu galu jedhame eegama. Maddi:-BBC

 

Facebook Comments