UK’n jiraattota Hong Koongiif lammummaa kennuufi

OBN Caamsaa 26, 2012- UK’n seera Chaayinaan baastu ilaaleen seera godaantotaa lammiilee Hoong Koongiif nan jijjiira jette.

Biriiteen seera godaantotaa geeddaruun uummata Hoong Koong miiliyoonaan lakkaawwamaniif lammummaa argachuu’ akka jalqaban gochuuf jirti.

Kuni kan tahu yoo Chaayinaan seera haaraa bilisummaa lammiilee kanaa daangessu yoo baasteefi jedhan ministirri mummee UK Booriis Jonsan.

”UK’n Hoong Koong deeggaruun alatti filannoo hin qabdus,” jedhaniiru.

Chaayinaan seera haaraa baasuuf karoorsite irratti akka malee qeeqamaati jirti.

Jiraattonni Hoong Koong baayyeen seerri kun bilisummaa isaanii lammiilee Chaayinaarraa addatti qaban ni hambisa jedhaniitu yaadda’u.

UK’n yoo Chaayinaan seericha dabarsite maal gochuun akka danda’amu Ameerikaa fi Awustiraaliyaa waliin mari’achaa jirti.

Booriis Jonsan yoo Chaayinaan seericha dabarsite jiraattonni Hoong Koong paasportii Biriitiish qaban baatii 12f viizaa malee akka UK galan eeyyama argatu jedhan.Ammaaf immoo baatii jahaaf dhufanii turuu danda’u jedhaniiru.

Jiraattonni Hoong Koong 350,000 tahan lammummaa Biriiteen kan UK’n alatti kennamu qabu. Kan miiliyoona 2.6 tahan immoo argachuuf ulaagaa guutu.

Hoong Koong kolonii Biriitiish jala turte. Bara 1997tti dha Biriiteen Chaayinaaf kan dabarsitee kenniteen.

Yeroo bulchiinsa Hoong Koong kana wal harkaa fuudhan akka isheen bilisummaa addaa qabaattuuf waliigalteedhaani.Kunimmoo seera bu’uuraa jedhamuun ragga’eera.

Lammiileen Hoong Koong otoo Chaayinaan Biriiteen irraa hin fudhatiin dura dhalatan hundi lammummaa Biriiteen UK’n alatti kennamu argataniiru.

Kunis eegumsa UK irraa akka argatan taasisaan malee Biriiteenitti akka hojjetaniifi jiraatan hin hayyamu.

Miseensonni Paarlaamaa Kaanaadaa,Awustiraaliyaa fi Niiw Ziilaand Mootummoonni Gamtoomanii bakka bu’aa addaa filachuun Hoong Koongitti ergee seerichi mirga namoomaa sarba yoo taheef haa hordofuu jedhan.

Hoggantoonni dhimma alaa UK duraanii Booriis dhimma kanarratti deebii kennuuf biyyoota addunyaarraa tumsa akka gaafatan gorsaniiru. Maddi:-BBC

Facebook Comments