Barattoonni miiliyoona 463 ta’an carraa toora intarneetiin barachuu hin qaban jedhame.

 Barattoonni miiliyoona 463 ta’an carraa toora intarneetiin barachuu hin qaban jedhame.

Barattoonni miiliyoona 463 ta’an carraa toora intarneetiin barachuu hin qaban jedhame.

Yeroo manneen barnootaa guutuu addunyaarratti sababa weerara koronaavaayirasii cufaman, maatiin ijoolleensaanii barnootasaanii gama toora intarneetiin akka hordofaniif mijeessu.

Gabaasni UNICEF garuu barattoonni manneen barnoota addunyaa sadi keessaa tokko fagoorraa barnootasaanii hordofuuf ni rakkatu jedha.

Rakkoo guddaa bakki itti ta’e biyyoota gammoojjii Sahaaraan gad jiranitti yoo ta’u, barattoonni miliyoona 120 ta’an manneen barnootaarraa fagaataniiru.

Yeroo manneen barnootaa cufaman carraan barnoota argachuus akkasuma bada.

Gabaasni kunis maatii harka qalleeyyii ta’an haalan akka miidhaman mul’isa.

Guutuu addunyaarra barattoonni biliyoona 1.5 ta’an jalaa manneen barnootaa cufamaniiru.

Barattoonni miiliyoona 462 ta’an ammoo barnootaan ala ta’aniiru.kunis sababa barnoota gama interneetiin argachuun hin dandeenyeen yookaan manneen barnootasaanii gama interneetaan barnoota fageenyaatti kennuu hin dandeenyeefi jedhameera.

Facebook Comments