Damee Tuuriizimii Adduunyaa

Dameen Tuuriizimii Adduunyaa sababa weerara vaayirasii koroonaan galii Doolara biliyoona 320 dhabuu Dhaabbanni Biyyoota Gamtoomanii beeksise

Dameen Tuuriizimii Adduunyaa sababa weerara vaayirasii koroonaan galii Doolara biliyoona 320 dhabuu Dhaabbanni Biyyoota  Gamtoomanii beeksise.

Sababa weerara vaayirasii koroonaa akka Idil-adduunyaatti muudaten dameen turiizimii galii daldala baasii irraa ji’a shan keessaatti argachuu qabu doolara biliyoona 320 dhabuu barreessa olaanaan Dhaabbata Biyyoota  Gamtoomanii Antooniyoo Guuteerez beeksisaniiru.

Damee Tuuriizimii keessatti carraawwan hojii miiliyoona 120 ol ta’an balaarra bu’us beeksisaniiru.

Sosochiin daldala damee kanaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2019tti %7 gahee akka qabus himaniiru.

Namoota lafarra jiraatan 10 kessaa namni tokkoo damee tuuriizimii keessaa qaxaramuun akka hojjatuu fi namoota miiliyoonootaan lakkaawwamaniif madda jireenyaa isaani kan guyyaa guyyaa ta’uus barreessaa olaanaan dhaabbatichaa beeksisaniiru.

Haa ta’u malee, sababa weerara vaayirasii koroonaan sadarkaa Idil-adduunyaatti lakkofsi daawwattoota walakkaa oliin waan hir’ateef galii damee kanrraa argamuu gadi buusuu ibsaniiru.

kunis biyyoota guddatanitti rifaati guddaa kan uume yoo ta’u,biyyoota guddinarra jiran keessuma biyyoota Afriikaaf immoo yeroo balaa tasaa isaanitti ta’eera jedhaniiru.

Dhaabbata Biyyoota  Gamtoomanitti Hogganan Hordoffi fi Morkii Gabaa Dhaabbata Tuuriizimii Adduunyaa Saandraa Karvaa’o ji’a Amajjii hanga Caamsaa gidduutti galiin daldala tuurizimii irraa dhabame dolaarri biliyoonni 320 miidhaa rakkoo faayinansiin akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2009 muudate turee dacha 3n akka caalu himuu isaanii Asooshetiid Pirees gabaasera.

Image may contain: sky, mountain, ocean, cloud, outdoor, nature and water
Facebook Comments