Neezerlaandi michuu daldala Itoophiyaa kan calqabaa taate

Neezerlaandi michuu daldala Itoophiyaa kan calqabaa taate.

Bara baajataa 2012tti Neezerlaandi daldala Itoophiyaan alatti ergitu simachuun biyya adda durummaarratti argamtu ta’uun himameera.

Itoophiyaan bara baajataa 2012n abaaboo, kuduraafi muduraa, uffataalee, bu’aa elektirikii, kophee, gogaa, dibata, dhugaatii alkoolii, caatii, shayii, sibiilaafi kanneen kan fakkaatan gara Neezerlaandiitti kan ergite ta’uun ibsameera.
Daldalaa alatti ergaman keesssaa Itoophiyaan Doolaara Ameerikaa miiliyoona 300fi miiliyoona 20f kuma 162 argateetti.

Itoophiyaan oomishaalee daldalaa kanneen akka uffataa, bunaa, kophee, abaaboo, bu’aalee gogaa, dibataafi kanneen biroo gara alaatti ergitu fudhachuun Ameerikaan sadarkaa 2ffaarratti yoo argamtu, baajata waggaa eerameen Doolaara Ameerikaa miiliyoona 200fi miiliyoona95f kuma 80of 9 argachuu dandeesseetti jedhame.

Somaaliyaarraa Doolaara miiliyoona 200f miiliyoona91f kuma 800f 55, Saawudi Arabiyaarraa miiliyoona 200f miiliyoona14f kuma 600f 52, Jarmanirraa miiliyoona 100f miiliyoona74f kuma 200f 83 argamuusaa Ministeerri Daldalaafi Indaastirii beeksiseera.
Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaa odeeffanne

Facebook Comments