Dhaabbata Fayyaa Adduunyaa

Biyyoonni tarkanfiiwwan weerara Vaayirasii Koroonaa ittisuuf fudhachuu jalqaban itti fufu akka qaban Dhaabbanni Fayyaa Adduunyaa beeksise

Biyyoonni tarkanfiiwwan weerara Vaayirasii Koroonaa ittisuuf fudhachuu jalqaban itti fufu akka qaban Dhaabbanni Fayyaa Adduunyaa beeksise.

Biyyoonni sosochii daldalaa fi tajaajila garaagaraa jalqaban weerarri vaayirasii koroonaa akka hin babal’annee fi lubbuun lammiilee akka hin baane of eeggannoo cimaa taasiisu akka qaban hubachiseera.

Biyyoonni uggura kaasuu yoo qabatanille vaayirasiichi akka hin babal’annef tarkanfiiwwaan lubbuu lammiilee oolchuuf fudhachuu qaban hojiirraa olchuun ta’u akka qabus beeksiseera.

biyyoonni weerara vaayirasichaa too’achuu mirkaneessan sochii eegaluu ni danda’u kan jedhe Dhaabbatichi biyyoonni weerara vaayirasii Koroonaa hin too’anne garuu sochii eegaluun isaanii dhibicha babal’isuuf carraa banuu akka danda’u Daarektarri Olaanaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Teedroos Adhaanoom himaniiru.

Bakkeewwan hawaasni itti heddumaatuutti of eegannoo cimaa taasiisuun akka baarbachisuus Dr Teedroos ibsaniiru.

Keessuma biyyoonni, kutaaleen hawaasaa weerara Vaayirasii Koroonaaf saaxilamoo ta’an lubbuu isaanii akka hin dhabnef xiyyeeffaannoon hojjechuu qabu jedhaniiru.

Namni hunduu haguuggii fuulaa fi Funyaani seeraan fayyadamuu, fageenya eeggachuu fi harka dhiqachuun ga’ee mata isaa ba’uu akka qabus hubachisaaniiru.
Maddi:-CGTN

Image may contain: 1 person
Facebook Comments