Guyyaa Nageenyaa Idil-adduunyaa

Guyyaan Nageenyaa Idil-adduunyaa mata dure "Nageenya waliin haa eegnuu"(Shaping Peace Together) jedhuun guyyaa har’a guutuu Adduunyaatti kabajamaa akka jiru,Dhaabbanni Biyyoota Mootummoota Gamtoomani beeksise

Guyyaan Nageenyaa Idil-adduunyaa mata dure “Nageenya waliin haa eegnuu”(Shaping Peace Together) jedhuun guyyaa har’a guutuu Adduunyaatti kabajamaa akka jiru,Dhaabbanni Biyyoota Mootummoota Gamtoomani beeksise.

Guyyaan kun guyyaa baarbachisummaa nageenya itti lallabnuu fi guyyaa burjaajii tokko malee itti oollu akkasumas rasaasni itti hin dhaga’amne jedhameera.

Guyyaa kana yoo kabajnu weerara vaayirasii koronaa waliin ittisuun ta’uu akka qabus dhaabbanni biyyoota Mootummaata Gamtoomanii hubachiseera.

Qaamooleen hundu meeshaa waraanaa isaanii kaa’uun weerara vaayirasii koronaa ittisuuf waliin hojjachuu qabu jechuun Barreessaa Olaanaan Dhaabbata Biyyoota Mootummoota Gamtoomani Antooniyoo Guteerez waamicha dhiyyeessaniiru.

Barri kun bara tokkoon keenyaa kan biraatiif diina akka hin taane itti mul’ateedha;Yeroo kanatti diinni waloo keenyaa weerara Vaayirasii Koronaa yoo ta’u diina Fayyaa,nageenyummaa fi akkaata jireenya keenyaa jijjiree ta’u agarsiseeras jedhan.

Dhaabbanni Biyyoota Mootummoota Gamtoomani waggaa hundeffamaa isaa 75ffaa kabajaa kan jiru yoo ta’u, Addunyaa nageenya fi badhaadinni itti mirkanaa’e akka ta’us hawweera.

Akka Idil-addunyaatti Waggaa waggaan ALA baatii Fulbaana kessa guyyaan nageenya kabajamee oola.

Madda:- Dhaabbata Biyyoota Mootummoota Gamtoomaniti.

Image may contain: text that says '21ST SEPTEMBER INTERNATIONAL DAY OF PEACE PEACE BEGINS WITH YOU.'
Facebook Comments