Walgahiin waggaa hooggantoota hojii Ministera Dhimma Alaa fi hooggantoota miisiyoonaa Magaalaa Boshooftutti taa’amaa ture xumurame.

Walgahiin waggaa hooggantoota hojii Ministera Dhimma Alaa fi hooggantoota miisiyoonaa

Walgahiin waggaa hooggantoota hojii Ministera Dhimma Alaa fi hooggantoota miisiyoonaa Magaalaa Boshooftutti taa’amaa ture xumurame.

Sirna cufiinsa walgahicharratti Ministirri Dhimma Alaa Obbo Gadduu Andargachoon rakkooleen garaa garaa hojii dippiloomaasii hojjetaman irratti dhiibbaa qabaachaa turanis gama dippiloomaasiin milkaa’inni guddaan bara itti argame akka ta’e ibsan.

Walgahicharatti haalli Ardii Afrikaa fi Addunyaa sirnaan kan xiinxalame yoo tahu,Imaammata biyya alaa foyya’ee baheerratti baldhinaan mari’atameera jedhan.

Marii godhameenis hubannoon gahaan argameera jedhan.

Ministirri Dhimma Alaa Obbo Gadduu Andargachoon, fira baayyisuun ida’amuudhaan badhaadhina Biyyaa mirkaneessuun Itiyoophiyaa gara sadarkaa itti aanutti ceesisuuf dipplomaatonni hundi itti gaafatamummaa olaanaan hojjeechuu akka qabanis hubachisaniiru.

Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments