Dawaan Vaayirasii Iboolaa fayyisuu qorannoon argame

Dawaan Vaayirasii Iboolaa dhibbeentaa 90 fayyisuu danda'u qorannoon argame

OBN Hag. 07, 2011 -Riippabiliika Dimookiraatawaa Koongootti dhibee Iboolaaf Dawaa yaaliin irratti godhame afur keessaa lameen isaaniirratti bu’aa gaariin argamuun tatamsa’ina dhibbicha too’achuu fi yaaluun kan danda’amu ta’uu saayintistoonni himan.

 

Iddoo Vaayirasiin Iboolaa baay’inaan itti muul’ate Riippabiliika Dimookiraatawaa Koongootti dawaan kana bal’inaan hojiirra oolchuuf hojjetamaa jiraachuu Ministeerri Fayyaa biyyatti beeksiseera.

Qindeessaan qorannoo kanaa Inistitiyuutiin Dhibee Daddarbaa fi Alaargii Ameerikaa bu’aan qorannoon argame Iboolaa too’achuuf murteessadha jedhan.

Riippabiliika Dimookiraatawaa Koongootti erga dhibee Iboolaa ka’een booda lubbuun namoota kuma 1 fi dhibbi 8 darbuu BBC tu gabaase.

Facebook Comments