Gamtaa Afriikaa

Gamtaan Afriikaa Keeniyaa kaadhimmumman mana maree tasgabbiif filate

Gamtaan Afriikaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti miseensa mana maree tasgabbiif kaadhimmummaan akka dhiyaattu Keeniyaa filate.

Keeniyaan Jibuutii injifachuun kaadhimmummaaf kan dhiyaatte.

Filannoo waxabajjii dhufu dhaabbata biyyoota gamtoomanii kana injifachuuf Keeniyaan sagalee deeggarsa harka lama sadaffaa argachuu qabdi jechuun Biluumbargi gabaaseera.

 

Facebook Comments