Mootiin Kootdiivuwaar Itoophiyaa daawwachaa jiru

OBN Qaammee 06,2011- Uummanni Itoophiyaa aadaa boonsaa keessummaa simatee keessummeessuu qaba jedhan mootiin Kootdiivwaar.

Mootichi maatii isaanii waliin daawwamnnaaf kaleessa magaalaa Aksuum galaniiru.

Mootiin Kootdiivuwaar Chiifeezoo Gaarviyas simannaa isaanif taasifameef galateeffatanii, uummanni Iyoophiyaa akka nama kabaju ibsaniiru.

Mootichi lammiileen Koongoo, Tuuniiziyaa, Naayjeeriyaa, Yuugaandaa, Ijiipti fi biyyoota biroo akka isaan waliin dhufan himaniru jedha FBCn.

Daawwannaan isaaniis hariiroo Itoophiyaa waliin jiru cimsuu akka ta’e dubbataniru.

Itti gaafatamaan Waajjira Aadaa fi Tuuriizimii Aksuum obbo Gabramadihin Fitsuum Birihaanii fi bulchaan mana amantaa Ortodooksii Aksuum Tsiyoon Nibuura Iid Abbaa Mahaarii Taklaan mootichaa fi jila isaanii simatanii keessummeessaniiru.

Facebook Comments