Hawaasni Addunyaa Humnoota Haarofamaniif xiyyeefffannaa akka kennu Itiyoophiyaan gaafatte.

OBN Ful. 27,2012- Hawaasni Addunyaa Humnoota Haarofamaniif xiyyeefffannaa akka kennu Itiyoophiyaan gaafatte. Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Sagantaan Egumsa Naannoo (UNEP)Walga’iisaa waggaa Naayiroobiitti taa’uu eegaleera.

Waltajjii kanarratti bakka bu’oonni miseensota Dhaabbata biyyoota Gamtoomanii hirmaachaa jiru.

Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Sagantaan Egumsa Naannoo (UNEP), Ingiraa Indersen, akka jedhanitti Jijjiiramni qilleensaa addunyaa kanarratti miidhaa qaqqabsiisaa jira.

Waantoota jijjiirama qilleensaaf ka’umsa ta’anii fi babal’isan adda baasuun gamtaan irratti hojjechuutu barbaachisaadhas jedhan.

Ambaasaddar Mallas Alam Itiyoophiyaa bakka bu’uun dubbii dubbataniin Ityoophiyaan rakkoo jijjiirama qilleenaa fidaa jiru ittisuuf kutannoon hojjechaa jirti;hojiin biqiltuu dhaabuu akka biyyaatti hojjetames kanaaf agrsiiftuudha.

Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Sagantaan Egumsa Naannoo hojii hojjetaa jirus, Ityoophiyaan akka deeggartu Ambaasaddar Mallas dubbataniiru.Maddi:-Minsteera Dhimma Alaa.

Facebook Comments