Buna Afriika

Buna Afriikaa Qulqullina isaa eegsisuuf qooda fudhattoonni doolaara miliyoona 900fi miliyoona 50 akka Ramadan beeksisan.

Buna Afriikaa Qulqullina isaa eegsisuuf qooda fudhattoonni doolaara miliyoona 900fi miliyoona 50 akka Ramadan beeksisan.
Harga bara 1970 as qulqullinni buna Ardii Afriikaa haalan gadi bu’ee jira jedhame.


Rakkoo Qulqullinaa kana furuuf “Intr Afriikaa Koofii Orgaaniizeeshiin,(IACO),Seenter foor Agiriikaalcher inda Baayoosaayinsi Internaashinaal(CABI)Fi Dhaabbanni Buna Idiladdunyaa(ICO) waliin ta’uun Doolaara Miliyoona 900fi Miliyoona 50 akka ramadan beeksisan.

Maallaqni kun qulqullina buna Ardittii amma jiru 40% dabaluu danda’a jedhameera.
Kun immoo al-ergii buna qulqulluu irraa bu’aa argamu gara doolaara biliyoona 5’tti olguddisa jedhameera.
Yeroo ammaa bunni lammiilee Afriikaa miliyoona 12 ol ta’aniif madda galii ta’ee tajaajila kan jedhe gabaasni Afriikaan Agrii Biizinees hojiin amma hojjetamaa jiru jireenya qonnaan bultoota kanaa haalaan kan jijjiiru akka ta’es beeksisee jira.

Facebook Comments