Ijaarsi Anteenaa Saatalaayitii xumurame.

OBN Sad.19, 2012 – Ijaarsi Anteenaa Saatalaayitii sassaabbii odeeffannoo Inxooxxoo xumurame.

Ijaarsi Anteenichaa Wiirtuu Obzarvaatoorii fi Qorannoo Inxooxxootti gaggeeffamaa ture.

Wiirtichi Saatalaayitii dhiyeenya gara Hawaatti Itiyoophiyaan ergitu dabalatee, to’annoo Saatalaayitii fi sassaabbii odeeffannoof kan oolu ta’uu Inistitiyuutiin Ispees Saayinsii fi Teeknoolojii Itiyoophiyaa beeksise.

Akka gabaasa FBC tti, Wiirtuun to’annoo Saatalaayitii fi sassaabbii odeeffannoo Inxooxxoo Saatalaayitoonni hojii isaanii sirnaan akka hojjetan, kan ittiin to’atamanii fi odeeffannoo barbaadamu sassaabuuf kan oolanidha.

Saatalaayitittiin qonna, bishaan, albuudaa fi eegumsa naannoorratti miil’annaa lafaa ni qabaatti.

Itiyoophiyaan Muddee keessa saatalaayitii gara Hawaatti ni ergiti jedhameet eegama.

Facebook Comments