Itiyoophiyaa fi Yuugaandaa hariiroo isaanii daran cimsuufi jedhame.

OBN Sad.19,2012-Jilli Dippiloomaasii hawaasummaa,  Af-yaa’ii Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa Itiyoophiyaa obbo Taaggasaa Caafoon duurfamu pireezidaantii Yuugaandaa Yuweerii Kaaguutaa Muuseveenii waliin mari’atan.

Pireezidaantichi hariiroo dinagdee biyyoota Afrikaa cimsuuf hojjechuun barbaachisaa ta’uu dubbatan.

Hariiroo Ityoophiyaa fi Yuugaandaa dinagdee fi hawaasummaan cimsuuf ni hojjetamas jedhan.

Obbo Taaggasaan daawwii Yuugaandaan booda gaazexeessitoota biyyattiitif ibsa kennan.

Ibsichaan hariiroo biyyoota Afrikaa gama diinagdee fi hawaasummaan cimsuun murteessadha jedhan.

Daawwichi hariiroo ummattoota biyyoota lamaanii cimsuu keessatti ga’ee olaanaa qabaata jedhan.

Af-yaa’ichi ministir deettaa Ministeera Bishaanii fi Eegumsa Naannoo Yuugaandaa Dooktar Kituutuu Kimoonoo Maargaareet waliinis mari’ataniiru.

Turmaata isaanitiin dhimmoota naannoo, qabeenya daangaa biyyoota qaxxaamuranii fi fayyadamtummaa qixaa fi haqa qabeessa laga Naayil irratti mari’atan.

Facebook Comments