Komoroos Investimeentii

OBN Sad,22 2012-Komoroos hiyyummaa hamaa keessaa bahuuf hojiin investimeentii doolara biliyoona 4.6 akka ishii barbaachisu beeksifte

Komoroos hiyyummaa hamaa keessaa bahuuf hojiin investimeentii doolara biliyoona 4.6 akka ishii barbaachisu beeksifte.


Baajeta kana hojiilee turiizimii,qonnaa,geejjibaafi anniisaa babal’isuuf kan oolu jedhan.
Pirezedaantiin biyyattii “Azali Assoumani” dinagdee biyyittii kufee jiru dandamachiisuuf baajenni kun akka barbaachisu himan.
Biyyi Odola Afriika taate Komoroos baay’ina uummata kuma 800 qabaattus biyya hiyyeetiidha.
Biyyittiin al-ergii dibata “ylang-ylang” jedhamuufi mi’a dheedhii urgeessituu adda addaaf oolu irraa galii kan argattu ta’us kufaatiin gatii oomisha muudateen galiin biyyittii baay’ee gadi bu’ee jira.
Al jeziiraatu gabaase.

Facebook Comments