Naajeeriyaa Baajeta Bara 2020

OBN Sad,2012-Manni maree Naajeeriyaa baajeta bara 2020 Niiraa biyyittii tiriliyoona 10.59 (doolaara ameerikaa Miliyoona 35 mirkaneesse.

Manni maree Naajeeriyaa baajeta bara 2020 Niiraa biyyittii tiriliyoona 10.59 (doolaara ameerikaa Miliyoona 35 mirkaneesse.


Baajenni kun hanqina baajetaa , guddina dinagdee walii gala biyyattii doolara biliyoona 7.2 muudachuu danda’u yaada keessa kan galche jedhameera.
Kunis liqii dhaabbilee alaafii biyya keessaatiin akka bakka bu’u tilmaamamee jira.
Biyyittiin bara 2019’tti gurgurtaa boondii idil-addunyaa kan hin gaggeessine ta’uu kan hime Al-jeeziiraan sababiin immoo hanqina yeroo ta’uu beeksiseera.Bara 2018tti dhiyeessii gurgurtaa boondii yeroo 6ffaa gaggeesiteen doolara biliyoona 2.86 akka argattee turtes himameera.
Baajenni walii gala kun gurgurtaa boba’aa barmeela miliyoona 2.18 gatii barmeela tokko doolara 57 kan karoorfame jedhameera.

Baajenni waggoota lamaanii biyyittii bara 2018ttitti Niiraa tiriliyoona 9.12, bara 2019tti ,Niiraa tiriliyoona 8.83 akka ta’e Aljeziiraan gabaaseera.

Facebook Comments