Marii Dhimma Hidha Haaromsa Waashingienitti taa’ame xumurame.

Marii Dhimma Hidha Haaromsa Waashingienitti taa'ame xumurame.

 

 

 

 

OBN Amajji 07,2012- Ministironni dhimma alaa fi bishaanii Ityoophiyaa, Sudaanii fi Ijipt dhimma hidha haaromsa Itiyoophiyaarratti marii taa’aa turan bu’aa gaariin xummuran.

Ministironni dhimma alaa fi bishaanii Itiyoophiyaa Sudaanii fi Ijipt dhimma hidha haaromsa guddichaarratti ALA Amajji 13-15,2020tti Ameerikaa, Waashingiten Diisiitti mari’achaa turan bu’aa gaariin xummurame

Mariin kun Ministirri Maallaqaa Ameerikaa Isteeven Munshinii fi Pirezedaantiin Baankii Addunyaa Deeviid Maalpaas bakka argamanitti taa’ame.

Mariiwwan yeroo gara garaatti taa’amaa turan keesaatti garaa garummaa turan furuun fayyadamummaa waloo bifa mirkaneessuu danda’uun waliigaltee dhumaarra ga’uun qabxiileen dandeesisan irratti mari’atameera.

Hidhi Haaromsaa guddichi ji’oota gannaa Adoolessaa fi Hagayyaa keessa akka guutamutti waliigalameera.

Guutinsi bishaanii kan jalqabaa saffisaan hanga meetira 595 gahutti akka raawwatu waliigalameera.

Yeroo itti aanu Amajji 28 fi29 Ameerikaa Waashingten Diisiitti waliigaltee isa dhumaarra ga’uuf waliigalteerra ga’ameera.Ameerikaatti Imbaasii Itiyoophiyaarraa odeeffanne.

Facebook Comments