Itiyoophiyaa fi Jibuutiin miseensa mana maree nageenyaa Gamtaa Afrikaa tahuun filataman.

Itiyoophiyaa fi Jibuutiin

Itiyoophiyaa fi Jibuutiin miseensa mana maree nageenyaa Gamtaa Afrikaa tahuun filataman.

Biyyoonni lameen kun waggootan lamaan itti aanan miseensa mana marichaa tahuun akka tajaajilan odeefannoon Ministeera Dhimma Alaarraa arganne ibseera.

Manni Maree nageenyaa fi tagabbii Afrikaa miseensoota 15 kan qabu yoo tahu,Gamtaa Afrikaatti walitti buhiinsa ittisuu fi hiikuuf qaama hundeeffameedha.

Facebook Comments