Sudaan Omar al –Bashiriin dabarsitee ‘ICC’tti kennuuf

Sudaan Omar al –Bashir

Sudaan Omar al –Bashiriin dabarsitee ‘ICC’tti kennuuf

Sudaan pirezidaantiishee duraanii Omar al -Bashir Mana Murtii Yakkaa Idila Adunyaa (ICC) kan magaalaa Haaguutti dabarsitee kennuuf akka tahe manni maree waraanaa biyyattii hime.

Omar al Bashir yakka duguuggaa sanyii, yakka waraanaa fi sarba mirgoota namoomaan himatamanii ture.

Pirezidaantichi garuu yakka irratti dhiyaataa ture kana haalaa turaniiru. Manni Murtii Yakkaa Idila Adunyaa waggoota 10 oliif yakkoota Daarfur keessatti humna waraanaa isaan raawwateera jedheef isa barbaadaa ture.

Wal-dhabdee bara 2003 Daarfuriitti ka’e irratti pirezidaantichi yakka suukaneessaa lammiilee biyyattii irratti raawwataa turaniiru jedhamuun Mana Murtii Yakkaa Idila Adunyaatti himatamanii ture.

Daarfur keessatti gosoota Fuur, Masaliit fi Zaagwaa jedhaman ajjeesisaa turan jedhamuun himataman.

Gosoota kanneen irra miidhaa qaamaa fi sammuu dhaqqabsiisaa akka turantu himama. Dararaa hamaa, gudeeddii, humnaan bakka dhalootaa baasuu fi yakkoota kaaniinis himatamaniiru. Gamtaan Afrikaa kanaan dura dabarfamanii akka hin kennamne ibsaa tureera.

Omar al- Bashir warraaqsa fi fincila uummataa biyyattiitti bara 2019 keessa ka’een aangoo irraa kaafamaniiru. Ji’a Muddee darbe keessa ammoo yakka malaammaltummaan hidhaan waggaa lamaa irratti murtaa’ee ture.

Omar al-Bashir fonqolcha mootummaa gaggeessuun ture bara 1989 gara aangootti kan dhufana. Pirezidaantichi Sudaaniif meeshaa waraanaan bitaa turan jedhamuun komatamaa turan.

 

Facebook Comments