Yaa’ii Gamtaa Afrikaa 33ffaa Ilaalchisee Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad ergaa dabarsaniiru.

Yaa'ii Gamtaa Afrikaa 33ffaa

Yaa’ii Gamtaa Afrikaa 33ffaa Ilaalchisee Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad ergaa dabarsaniiru.

Yaa’iin hooggantoota Gamtaa Afrikaa 33ffaan Guraandhala 1 fi 2 Finfinneetti adeemsifama. Teessoon Afrikaa fi giddu-galli dipiloomaasii Adunyaa sadarkaa 3ffaa Finfinneen, keessummootashee simachuuf qophoofteetti jedhan Dr. Abiyyi fuula Feesbuukii isaanirrtti.

Yaa’ii hooggantootaa duras wal-gahiin hojii raawwachiiftotaa taa’amaa jira. Itoophiyaan faajjii bilisummaa Afrikaa, bilisummaa Afrikaafis gahee guddaa kan gumaachite, lammiileen Afrikaa tokko ta’anii gamtaa cimaa akka hundeeffatan biyya hundee bu’uuraa keessedha jedhan.

Obbolaawwan keenya Afrikaa gara Itoophiyaa wayita dhufan waan gara biyya biraa dhaqan itti hin fakkaatu. Kan dhufan garuma biyya isaanii waan ta’eefi. Kan wal-gahan biyyuma isaaniitti waan ta’eefi. Kan deddeebi’anis biyyuma isaanii gidduutti waan ta’eefi. Yaa’iin hooggantoota Afrikaa kun akka milkaa’uuf jiraattonni magaalaa Finfinnee baroota dheeraaf aadaa keessummaa simachuu qabdan akka irra deebiin agarsiiftan kabajaanin isin gaafadha jedhan.

Sababa kanaan daandiin yoo cufame dursa keessummaaf laatamudha jennee kabajaan haa fudhannu. Sochiiwwan baraman tokko tokkos yoo gufatan kuussummumaafi jennee bira dabaru qabna jedhan.

Keessummeessitoonni hoteelota keessa jirtan Ambaasaaddaroota ta’uu keessan yaadaa, poolisoonni karaarra dhaabattan keessummeessitoota uummanni guddaan Itoophiyaa isin ramade ta’uu hin dagatinaa jechuun dhaaman.

Daandii xiyyaaraa Boolee hanga Galma yaa’iitti ogeessonni ramadamtan Maqaa gaarii biyya keessaniif daawwitii akka taatan wayitan isinitti himu tajaajila kennitanitti amanuunidhaani jedhan.

Har’a irraa eegalee hanga dhuma yaa’ichaatti Itoophiyaanonni hundinuu keessummootaaf jecha ajajoota kennaman fudhachuu fi qindeessuun waan humna keessanii akka gumaachitan waamicha koon dhiheessas jedhaniiru .

Hunda caalaa kadhannaan keessan kan injifannoo nu gonfachiisu akka nu waliin ta’u imaanaan isinitti laadha jechuun Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad ergaa dhaamaniin.

]

Facebook Comments