Yaa’iin hoggantoota Gamtaa Afrikaa 33ffaan har’a ni xumurama.

 Yaa’ii Gamtaa Afrikaa 33ffaa

Yaa’iin hoggantoota Gamtaa Afrikaa 33ffaan har’a ni xumurama.

Yaa’iin Gamtaa Afrikaan Mata duree “Ardii sagaleen meeshaa waraanaa keessatti hin dhaga’amne yaa uumnu” jedhuun guyyoota lamaaf gaggeeffamaa jiru har’a ni xumurama.

Yaa’ii 33ffaa kanarratti preezdaantonni biyyoota miseensa gamtichaa 32, preezdaantonni itti aantootaa 3, ministironni muummeen 7 fi ministiroonni dhimma alaa, akkasumas
ministironni muummeen biyyoota minseensa gamtichaa hin taane 3 hirmaachaa jiru.

Barreessaa olaanaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Antooniyoo Guutereez dabalatee hoggantoonni olaanoon dhaabbilee idil addunyaa fi giiftii dureewwan biyyoota miseensota gamtichaa 18 yaa’ii kanarratti hirmaataniiru.

Yaa’iin Gamtaa Afrikaa kun har’a waaree booda ni xumurame jedhameet eegama.

Facebook Comments