Yaa’iin Aaveeshinii Afriikaa 2020 Finfinneetti taa’amaa jira.

Yaa'iin Aaveeshinii Afriikaa 2020 Finfinneetti taa'amaa jira.

 

 

 

OBN Gur 25,2012-Yaa’iin Aaveeshinii Afriikaa 2020 Finfinneetti taa’amaa jira.

Yaa’iin Aaveeshinii Afriikaa 5ffaa kun  “Aveeshinii Indaastirii Afriikaaf haala mijataa uumuu”mata duree jedhuun  magaalaa Finfinneetti taa’amaa jira.

Yaa’ii kanarratti Hojii Gaggeessitoonni Daandii Xiyyaaraa Biyyoota Afriikaa,Hoggantoonni Aveeshinii fi qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu  hirmaa taa jiru.

Yaa’iin kun guyyoota lamaaf kan ta’amu yoo ta’u, biyyoota 72 irraa kan walitti dhufan Kaampaaniiwwan Aveeshinii  Idil-Addunyaa 100 caalantu hirmaataa jiru.

 

 

Facebook Comments