Pirezedaantiin Taanzaniyaa ilmi isaanii Covid-19n qabamee fayyuu dubbatan

OBN Caamsaa 10, 2012- Pireezdaantiin Taanzaaniyaa Joon Magufuulii ilmi isaanii koronaavaayirasiin qabamee dandamachuu dubbatan.

Ilmi isaanii yeroo ammaa fayyaan isaa deebiyeefii ‘puushaappii hojjechaa ‘ akka jiru himan. Walitti fufinsaan adda of baasuun haara ulacuun, akkasumas cuunfaa loomiifi jinjibilaa dhuguun booda dandamate akka pireezdaantichi jedhanitti.

Haasaa Dilbata mana sagadaa bakka dhaloota isaaniitti argamuun taasisaniin Pireezdaant Magufuulii hospitaalota biyyattii keessatti lakkoofsi dhukkubsattoota Covid-19 ‘ baayyee hir’ateera jedhan.

Pirezdaantichi kana kan dubbataan imbaasiin US biyyaattii hospitaalotata keessatti dhibamtoonni ‘garmalee bayyataniiru’ jechuun gabaasa erga baasee guyyoota afur booda.

Mana sagadaatti amantootaaf haasaa taasisan irratti, “Waaqayyoo kadhannaa keenya deebiseera” jechuun dubbatan Joon Magufuuliin.

Kanaan dura ogeessonni fayyaa weerara kana akka malee fayyumaa guddisanii dubbatu jechuun qeeqanii ture.

Akka biyyootii biroo Taanzaniyaan seera sochii ugguruu cimaa hin qabdu.

Namootni bayyinaan akka waliitti hin qabamnefi manneen barnootaa akka cufaman taasifamus, vidiyoon sirna awwaalchaa galgalaan adeemsifamu midiyaalee hawaasummaa irratti erga qoodamee booda namootni deebii mootummaa irratti gaaffii akka kaasan taasiseera.

Dhaabbanni Fayyaa Addunyaas weerara kana ittisuuf mala mootummaan biyyattii fayyadamu irratti yaaddoo akka qabu ibseera.

Mucaan isaani kan fayyee qofatti adda ofbasuun, wakka al’aansa hurka ulachuun akkasumas juusii loomiifi jinjibilaa dhuguunii jechuun dubbataniiru.

Ta’us garuu wal’aansi akkanaa koronaavayirasii irraa nama fayyisuu danda’a kan jedhuuf homaa ragaan akka hin jirre oggeesoti fayyaa ni dubbatu.

Akka pireezdaantichi dubbatanitti. Hospitaala Dar es Salaam Amana keessa yeroo tokko namootni 198 wal’aanam yoo turanis amma garuu namoota vaayirasicha qaban 12 qoofatu hafera. Dabalataanis haalli hospitaalota biros akkanuma ta’uu dubbataniiru.

“Torban kun akkanaan yoo itti fufe manneen barnoota olaana banamanii barattoonne keenya akka barumsatti deebi’an gochuuf karoorfadheera,” jedhaniiru.

Dabalataanis dawwaatonni biyyaa biro akka adda of baasan goochuunis ji’a dhufu hir’isuu danda’a jedhaniiru.

Akka gabaasa Dhabbata To’annoo Dhukkubaa Afrikaatti Taanzaniyaa keessatti namootni 509 Covid-19’n kan qabaman yoo ta’u namootni 21 ammoo du’aniiru. Maddi:-BBC

 

Facebook Comments