Maqaa gaarii biyyaa ijaaruun invastimentii hawwachuuf akka hojjetan

Maqaa gaarii biyyaa ijaaruun invastimentii hawwachuuf akka hojjetan, Ambaasaddaroonni Itiyoophiyaa biyyoota adda addaa ibsan.

Maqaa gaarii biyyaa ijaaruun invastimentii hawwachuuf akka hojjetan, Ambaasaddaroonni Itiyoophiyaa biyyoota adda addaa ibsan.

Diyaaspooraan biyyoota Iskaandiniiviyaan keessa jiraatan maqaa gaarii biyya isaanii ijaaruu,deeggarsa garaa garaa pirojektoota hojjetamaa jiranii fi Ittisa vaayiresii koroonaaf walitti qabuf hojjechaa akka jiran biyyoota Iskaandiniiviyaanitti Ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Dirribaa kumaa himan.

Ogeeyyiin biyyoota kana keessa jiraatanis ijaaramuun biyya isaanii gargaaraa akka jiran himan.
Erga hidha haaromsaaf bishaan guutameen booda hojii hidhichaa fiixaan baasuuf guyyoota muraasa keessatti kaka’uun doolaara miiliyoona 10 akka walitti qabames dubbatan.

Mootummaa Suwiidin ijaarsa dimookiraasii fi filannoof doolaara miiliyoona 25 ,Deenmarki Sagantaa garaa garaan doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 50, daawwannaa Pireezidaantii Finlaandi Itiyoophiyaatti taasisan booda biyyi kunis doolaara miiliyoona 20 jijjiirama Itiyoophiyaatti keessatti dhufe tumsuuf akka laatte himan.

Invasteroonni biyyoota kunneeni Itiyoophiyaatti hojirratti akka bobbaa’anis hojjetamaa jira jedhan.

Yunaaytid Arab Emereetitti Ambaasaddar Itiyoophiyaa Ambaasaddar Suleeymaan Daddafoonis Mootummaan biyya sanaa walitti dhufeenya Itiyoophiyaa waliin qabu cimsuu barbaada jijjiirama dhufeen booda jedhan.

Hanqina sharafaa Itiyoophiyaa mudate furuufis deeggarsa gochaa akka ture himan.
Lammiileen Itiyoophiyaa biyya sana keessa jiraatanis biyyaaf gumaachaa akka turan dubbatanii, Kanas imbaasin qindeessaa turuu isaa kaasan.

Yunaaytid Arab Emereet Itiyoophiyaatti dhiyoo waan taateef carraawwan gabaa oomisha keenyaa bal’atu jira kanatti fayyadamuu feesisa jedhan.

Sawud Arabiyaatti Ambaasaddar Itiyoophiyaa Abdulaaziz Ahimad gama isaaniin walitti dhufeenya Sawud waliin jiru cimsuuf hojjechaa akka jiran dubbatan.
Bunni Itiyoophiyaas gabaa bal’aa qaba jedhan.
Sawud Arabiyaan miseensa boordii baankii addunyaa waan taateef Itiyoophiyaan liqaa argatte yeroo dheeratti akka deebisuu dandeessuufis dhiibaa gochaa akka turan himan.

lammiileen Itiyoophiyaa Galaana diimaa kutuun karaa Yemaniin seeran ala Sawud Arabiyaa akka seenan himuun, mootummaan Sawud Arabiyaas deeggarsa barbaachisu godhee lammiileen keenya biyyatti deebisuuf hojiin hojjetame gaariidha jedhan.

Walitti dheenya Sawud Arabiyaa waliin qabnu cimsuu, lammiileen karaa seeraan alaan biyyatti keessa jiraatan miidhaan osoo irra hin gahin biyyatti deebisuuf akka hojjetamus himaniiru.

Ambaasaddaronni kunneen lammiileen Itiyoophiyaa maqaa gaarii biyyasanii ijaaruuf hojjechuu akka qaban dhaaman.
Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments