Roobaa Olaanaa Biyyoota Afrikaa Bahaa

Torbeewwan itti aanaan biyyoota Afrikaa Bahaatti hangi Roobaa olaanaa ta’e kan eeggamu ta’uu Giddugalli Qabeenya Qilleensaa Afrikaa Bahaa beeksise

Torbeewwan itti aanaan biyyoota Afrikaa Bahaatti hangi Roobaa olaanaa ta’e kan eeggamu ta’uu Giddugalli Qabeenya Qilleensaa Afrikaa Bahaa beeksise.

Keessattuu Kaaba Dhiha Itiyoophiyaa fi Kaaba Dhiha Sudaan Kibbatti hammi Roobaa olaanaan miilii meetira 200 ol ta’e galmaa’uu akka danda’u himameera.

Kibba Sudaan, Bahaa fi giddugala Itiyoophiyaa, Dhiha Eeritraa, Kaaba Baha Soomaaliyaa, Dhihaa fi Giddugala Sudaan Kibbaa, Kaaba Yugaandaa iddoolee tokko tokkoo fi Dhiha Keeniyaatti hammi Roobaa giddugaleessan Miilii Meetirri 50-200 galmaa’u danda’a jedhamee eeggama.

Giddugala Sudaan, Kibba Itiyoophiyaa, Jiibuutii, Kibba Eeritraa, Kaabaa fi Kibbaa Soomaaliyaa, Giddugalaa fi Kibba Yugaandaa, Bahaa fi Kibba Taanzaaniyaa hammi Roomaa gadi aanaa ta’e galmaa’uu akka danda’u eegama.

Irra caala Taanzaaniyaa, Burundii, Ruwaandaa, Bahaa fi Kaabaa Keeniyaa, Giddugala Soomaaliyaa, Kibba Itiyoophiyaa iddoolee tokko tokkoo, Kibba Baha Sudaan Kibbaa fi Kaaba Sudaan haalli qilleensaa gogaa ta’e mudachuu danda’a jedhame.

Madda TOI

Image may contain: text that says 'Exceptional Rainfall for 01-08 Sep 2020 20°N IGAD 15°N ICPAC 10N 5°N 5°S 10°S'
No photo description available.
Image may contain: text that says 'Mean Temperature (C) for 01-08 Sep 2020 20°N IGAD 15°N ICpAC 40 36 10°N 32 5°N 28 0 24 20 5°S 16 12 10°S 8 25°E 30°E 35°E 40°E 45°E 50°E'
Facebook Comments