Ministirri Daldalaafi Indaastiri Obbo Malaakuu Allabal, badhaasa hoggantoota hojii biziinasii Afrikaa kan 2020 fudhatan.

OBN Ful. 21, 2013- Ministirri Daldalaafi Indaastiri Obbo Malaakuu Allabal, badhaasa hoggantoota hojii biziinasii Afrikaa kan 2020 fudhatan.

Ministirri daldalaa fi Indaastirii Obbo Malaakuu Allabal badhaasa hoggansa hojii biziinasii Afrikaa kan 2020 mo’achuusaanii Ministeerichi beeksiseera.

Obbo Malaakuun badhaasa kanaaf kan gahan caaseeffama waliigalaa daldalaafi Indaastirii Federaalaarraa hanga naannoo fi Bulchiinsa Magaalaatti kaka’uumsa itti horuun sadarkaa biyyaatti sirna gabaa  tasgabaa’aa qabu uumuuf hojjechuusaanii Ministeerichi beeksisaniiru.

Ministeerichi dabalataan miidhaa vaayirasii koroonaaf osoo hin saaxilamiin hojiin daldalaafi dinagdee qulqulluu ta’e akka jiraatuuf, daldala biyya keessaafi daldala al-ergi  akka socho’uuf taasisuusaas beeksiseera.

Obbo Malaakuun, indaastiroonni oomisha galteewwan weerara vaayirasii koroonaa ittisan akka oomishan taasisuun hoggansa adda durummaa qabu kennuusaaniin badhaasa kana akka injifatan tahuusaas Ministeerichi fuula feesbuukiisaanirratti ibseera.Ministeera Daldalaa fi Indaastirii odeeffanne.

Facebook Comments