Saayidoo Maaneen taphataan sarara fulduraa Liivarpuul fi Seneegaal Caf’dhaan taphataa bara 2019 jedhame

OBN Mud. 29,2012- Taphataan Liivarpuul Saayidoo Maanee Federeshinii Kubbaa miilaa Afriikaa kan ta’e Caf’dhaan taphataa cimaa bara 2019 jedhamuun badhaafame.

Taphataan sarara fulduraa Liivarpuul waahila isaa taphataa garee biyyaaleessaa Igpitii fi Liverpuul Mohaammad Saalaa fi taphataa Maanchistar Siitii fi garee biyyaaleessaa Aljeeriyaa kan ta’e Riyaad Mahreez dursuun badhaasicha fudhate.

Maaneen, 27, kilabii Liivarpuuliif bara dorgommii 2018- 2019 irratti Shaampiyoonsi liigii akka mo’ate kan gargaare yoo tahu taphatoota waliigalaa irratti galchii 30 kilabiisaaf galcheera.

Bara dorgommii 2019-20 irratti goolii 15 galcheera- Liivarpuul garaagarummaa qabxii 13 Piriimeer Liigii Ingliiz dursaa jira.

“Badhaasa kana injiffachuu kiyyaan baay’ee gammadeera. Kubbaan miilaa hojii kiyya, kanaaf nan jaaladha, ” jedhe Maaneen.

“Maatii kiyya, hirriyoota kiyya, garee biyyaaleessaa, Federeshiinichaafi kilabii Liivarpuul galateeffachuu barbaada. Guyyaan kun anaaf guyyaa addaati.”

Maaneen badhaasa isaa saganataa Hurghada’tti gaggeeffameerratti fudhateera. Saganticharratti taphataan waggoota lamaan darban badhaafame Mo Salaanis ta’e kadhimaman biroo Mahreez hin argamne.

Maaneen waggoota sadi darbaniif kadhimamaa ta’uun kan filatame yoo ta’u badhaasa kana seenaa taphataa kilabii Liivarpuul duraanii sarara jidduu El Hadji Diouf kan bara 2002 badhaafametti aanee badhaasicha fudhachuu barbaada ture.Maddi:-BBC

 

Facebook Comments