Afriikaa Kibbaatti, Imbaasiin Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan vaayirasii koroonaan akka hin miidhamneef hojjechaa jiraachuu beeksise.

OBN Caamsaa 26, 2012- Afriikaa Kibbaatti, Imbaasiin Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan vaayirasii koroonaan akka hin miidhamneef hojjechaa jiraachuu beeksise.

Hojii hubannoo uumuu fi lammiilee qindeessuun dhiibbaa gama diinagdeen jiru lammiilee dandamachisuufis hojjetamaa akka jiru Afriikaa Kibbaatti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr.Shifarraa Takilamaariyaam himaniiru.

Ittisa vaayirasii Koroonaaf lakkoofsa herreega Baankii biyya keessatti banamettis Birri Miiliyoona 1 fi kuma 500 lammiilerraa walitti qabame galii ta’eera jedhan.

Afriikaa Kibbaa, Moozaambikii fi Siwaazilaandi keessatti lammiilee Itoophiyaa jiraatan miidhaa waan qabaniif isaan deeggaruufis Birriin Miliyoona 2 ol walitti qabame deeggarsa isaaniif akka ooles Dr. Shifarraan himaniiru.

Afriikaa Kibbaa keessatti mootummaan biyyatti vaayirasicha ittisuuf hojiiwwan barbaachisan hojjeteera.

Sochiin dhaabbatee tures sadarkaan kaa’aa jira waan ta’eef; lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan of eeggannoo cimsuu akka qaban dhaamaniru.

Afriikaan Kibbaa michuu cimtuu Ijiptii fi Itiyoophiyaa waan taateef Pireezidaantiin biyyattiis dura taa’aa yeroo Gamtaa Afriikaa waan ta’aniif kana bu’uura godhachuun hidha haaromsa giddichaa dhimma Afriikaa fi Afriikaanotaan furmaata akka argatuuf dippiloomaasii jirus cimsaa jirra jechuu isaanii Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments