Itoophiyaan torban lamaan dhufan keessatti ijaarsa hidhicha hafe xumuruun hojiin bishaan guutuu akka eegalamu Waajjiri Ministirri Muummee beeksise.

OBN Wax.20, 2012- Itoophiyaan torban lamaan dhufan keessatti ijaarsa hidhicha hafe xumuruun hojiin bishaan guutuu akka eegalamu Waajjiri Ministirri Muummee beeksise.

Torbee lamaan dhufan keessatti biyyoonni sadeen dhimma hidha irratti waligaltee irra gahuuf murtessaniiru.

Marii Hoggantoonni Gamtaa Afrikaa guyyaa kaleessa taasisaniin akkaataa guutinsaa bishaani hidha haroomsa Itoophiyaa fi dambii bishaan ittin gadhiifamu irratti Itoophiyaa, Sudaan fi Ijiptii gidduutti waligaltee adeemsifama jiru irratti mariin taasifameera.

Marii kana irratti hoggantonni argaman Pireezidantii Gamtaa Afrikaa kan than Pireezidantii Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafozaa, Sudaan fi Ijiptii akkasumas miseensa yaa’ii kana kan ta’an Keeniyaa, Maalii, Ribaliika Dimookiratawaa Koongoon hirmaataniiru.

Hoggantoonni kunniin dhimma Abbayya fi Hidha Haroomsaa Guddicha Itoophiyaa dhimma Afrikaa waan ta’eef furmaata Afrikaadhuma irraa akka barbaachisu hubachiisaniiru.

Waliigalteen kun haala amma irra jiru Itoophiyaa, Ijiptii fi Sudaan yaada dhiyeessuun gara fulduraafis kallattii ka’aniiru.

Guutinsa hidha fi bulchiinsa isaa irratti waligalteen taasifamu torbee lamaan dhufan keessatti akka xumuramu waligalaniiru.

Gamtaan Afrikaa dhimma ijaarsa hidhichaa Mana Maree Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniif akka beeksisu Gamtaan Afrikaa fi hoggantoonni yaa’ii kanaa waligaltee kana akka deeggaran, Itoophiyaa, Sudaan fi Ijiptii waliin ammo dubbii afaanii fi ibsaa garagaraa walirratti kennuu irra akka of-qusatan kallattii ka’uun mariin addaa hoggantootaa kun xumurameera.

 

Facebook Comments