Jaappaan Deeggarsa

Jaappaan oomishaa Ruuzii Afriikaa keessatti oomishamu dachaan akka guddatuuf deeggarsa akka taasiftu beeksifte

.

Akka Ministiirri muummee Jaappan Shinzoo Abee’n jedhanitti hanga bara 2030 hojii kana galmaan gahuuf teekinoolojiifi kalaqni biyya isaanii gahee gudda taphatu.

Kaaroorri kun Ardiin Afriikaa waggoota 11 keessatti Ruuzii toonii miliyoona 50 akka oomishan kan dandeesisudha..

Dhimma kana baankiin misooma Afriika deeggarsa taasisa.

Guddina yaadame fiduuf beela Afriikaa keessa balleessu qabna jedhan Shinzo Abeen.

Akka raga dhaabbata biyyota gamtoomanii 2019tti, Afriikaa keessa namoonni  miliyoona 200fi miliyoona 50 waggaa darbe beela keessa turan.jechuun BBC’n gabaaseera.

Facebook Comments