Keeniyaa-Chaayinaa barnoota

Bara kanaa Chaayinaan barattoota Keeniyaa 182 carraa barnoota olaanoo kennuu beeksifte

.Bara kanaa Chaayinaan barattoota Keeniyaa 182 carraa barnoota olaanoo kennuu beeksifte

Barattoonni kun carraa digirii jalqabaafi digirii lammaafaa argatanii gosa barnoota injineeriingii, dippiloomaasii,meedisinii,seeraafii Afaan Chaayinaa baratu jedhameera.

Dhuma torbee kanaatti barattoonni kun gara Chaayinaatti akka imalanis himameera.

Chaayinaan Keeniyaa waliin gara aadaafii hawaasummaan walitti dhufeenya gaarii qabdi jedhan gorsaan ministiira Imbaasii Chaayinaa Naayiroobiitti argamuu, ‘’Zhao Xiyuan’’

Walitti dhufeenyi gama barnootaafii Saayinsiifi teekinooloojiitiin biyyoota lameenii karoora istiraateejii akka qaban himuu isaanii Zyiniyaan gabaaseera.

Facebook Comments