Kaanserii Harmaa

Mootummaan Seeneegaal Dubartoota Kaanserii harmaa qabaniif tajaajila yaalaa tolaan kennuuf akka ta’e beeksise.

Mootummaan Seeneegaal Dubartoota Kaanserii harmaa qabaniif tajaajila yaalaa tolaan kennuuf akka ta’e beeksise.

Biyyittiin tajaajila kana kan eegaltu jalqaba baatii Onkololeessa irra eegalteet hoospitaalota mootummaa hunda keessatti jedhameera.

Kaanserii harmaa maleesa kanneen kaanserii Fiixee gadaamessa qabanis fayyadamoo tajaajila kanaa ta’u jedhan Bura taa’aan Liigii farra Kaanserii biyyittii Dr. ‘’Fatma Guenoun’’

Kaanserii gosoota birootiif immoo mootumman baasii isaa 60% uwwisa jedhameera.

Tarkaanfiin kun du’a haadholii hir’isuufi hiyyummaa xiqqeessuu keessatti gahee akka qabu Ofiserri Dawaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii himee jira.
BBC gabaasek

Facebook Comments